RN Energo - přes 20 let úspěšně realizujeme EPC projekty v oblasti energetického hospodářství

Do našeho portfolia patří i přední dodavatel energetického hospodářství v oblasti smart buildings. Kromě dodávek slaboproudých instalací a řídicích systémů se tento dodavatel zaměřuje i na energeticky úsporné projekty, ve kterých se realizují opatření ke zvýšení energetické účinnosti, včetně projektů se zaručenými úsporami, tzv. EPC projekty (Energy Performance Contracting). V mnoha případech též kromě vlastních dodávek a služeb energetického managementu dodavatel přebírá vlastní provoz technických zařízení v budovách tak, aby poskytoval svým zákazníkům maximální užitek.

Struktura

Struktura RN Solutions RN Energo EPC Motol Synerga